Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Voor onze bewoners is dat met name:

  •     het beheren van de wachtlijsten
  •     de zorg plannen en registreren
  •     de verleende zorg en diensten rapporteren
  •     noodzakelijke gegevens van een vertegenwoordiger, mantelzorger en/of contactpersoon
  •     de geleverde zorg en diensten declareren of factureren (geven we door aan o.a. zorgverzekeraars of gemeente)

Voor medewerkers gaat het voornamelijk om:

  •     het opstellen en voorbereiden van de arbeidsovereenkomst.
  •     je salaris en andere vergoedingen te betalen
  •     je rooster- en urenverantwoording te maken
  •     je opleidingen en certificaten bij te houden
  •     deze persoonsgegevens moeten we ook doorgeven aan o.m. de Belastingdienst, pensioenverzekeraar en UWV

 

Wat gebeurt er met jouw gegevens en wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens er van je verwerkt worden en wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Je mag ze laten wijzigen als ze onjuist zijn, je mag in bepaalde gevallen ook vragen om te stoppen met verwerken en de gegevens te verwijderen. Ook mag je je toestemming (als je die gegeven hebt) weer intrekken. Als je van mening bent dat er iets niet klopt of niet goed wordt gedaan, dan mag je daar een klacht over indienen.

Wij bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. 
Alle medewerkers hebben, vaak vanuit de wet en ook vanuit hun arbeidsovereenkomst, een geheimhoudingsplicht.

Heb je vragen of klachten?

Wil je meer weten over de wijze waarop de Amerhoeve met jouw persoonsgegevens omgaat? Neem contact op met jouw PB-er of je leidinggevende.